Училището на Красимира Танева

Личността на 21 век трябва да бъде креативна,със самочувствие и знаеща. В този процес на развитие е важна срещата с подходящия Учител. Ролята на Учителя – мъдрия, знаещия, търсещия, креативния, обичащия, всеотдайния, е да помогне в етапа на формиране на знания, компетентности, които предопределят успеха. Общуването, диалогът между Учителя и Ученика е приключение, развитие, отговорност. Моята мисия на преподавател е да предложа едно незабравимо приключение към знанието за бъдещите ми партньори в обучителния процес. Да си отдаден на подобна кауза сигурно е лудост, но нали ”лудите, лудите, те да са живи”, защото имаме силата и енергията да променяме света, средата и мисленето на хората. Всяка една от предложените образователните услуги има за своя цел да създаде самочувствие, да формира мислещи личности, за да бъдат те успешни в своите изяви.


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД